รายงานผลบันทึกเวลาเข้า-ออก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

สรุปผลการเข้า-ออกสถานศึกษาประจำวัน


  กรุณาเลือกวันเดือนปี : สัปดาห์ที่ : ภาคเรียน/ปีการศึกษา :
กรุณาระบุวันที่ที่ต้องการแสดงผล
วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975 เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี